360 View Home Design

3D View style 1: Load tài nguyên 3D lên hosting riêng của công ty, IT đưa code vào website để hiển thị ảnh động 3D và auto rotate 360. 

Main living Room and Dinner Room

[panorama id=33285]

Living Room 2

[panorama id=33288]

Second Floor_ Living room

[panorama id=33294]

[panorama id=33311]

[panorama id=33314]

Video Play:

3D View style 2: Sử dụng kỹ thuật iframe, không tốn tài nguyên hosting, nhưng phải mua gói hàng tháng để sử dụng thêm tính năng nâng cao và loại bỏ watermark.  Thiết kế nhà mẫu và  embed vào website chính

hiện tại chỉ sử dụng Trial nên hạn chế về khả năng render 3D.

 

 

 


 

 

Recommended Posts